Hoone LCA/LCC analüüs rohemärgistele

Kasutades ehitise BIM-mudelit või ehitusmaterjalide mahu-tabelit, on võimalik koostada hoone LCA (Life Cycle Assessment) e. olelusringi hindamine või LCC (Life Cycle Costing) e. olelusringi kuluanalüüs. Analüüsid pannakse kokku sõltuvalt eesmärgist, järgides vajalikke juhendeid (sõltuvalt regulatsioonist või rohesertifikaatide nõuetest nt LEED, BREEAM, DGNB).

Koostame LCA või LCC analüüse rohesertifikaatidele

BREEAM: BREEAM Intl, UK, NOR, ES
DGNB: DE, Intl
HQE: Intl
LEED: v4, v3
Level(s)
EN/ISO standardid: EN 15978, ISO 21931-1 & ISO 21929-1; EN 15804, EN 15942, ISO 21930

Image by iMattSmart