top of page

MIS ON EPD PROGRAMM

JA KES ON PROGRAMMIOPERAATOR

Programmioperaatori ülesanne on viia läbi keskkonnadeklaratsioonide programmi - lihtsustatult tähendab see EPD-d avaldamist ja sellega seonduva haldamist.

Programmioperaator võib olla ettevõte või ettevõtete grupp, tööstussektor või kutseühing, riigiasutus või -agentuur, sõltumatu teadusasutus või ka mõni muu organisatsioon, kuid oma tegevuses tuleb järgida standardites ja nõuetes (nt ISO 14025) ette nähtud reegleid. Seetõttu ei saa päris igaüks hakata programmioperaatoriks.

 

Lisaks on iga programmioperaator valinud välja tõendajad, kellel on lubatud tõendada EPD-sid, mida soovitakse vastavas programmis avaldada. Tõendajaks saamise tingimused võivad programmide lõikes pisut erineda, kuid kõik soovivad näha, et tõendajal oleks piisavalt kogemusi olelusringi analüüsiga ja vajalikud tehnilised teadmised tootegruppidest, mille EPDsid ta üle vaatab.

 

Programmioperaator tuleb valida enne analüüsi tegemist ja dokumentide koostamist (või siis hiljemalt selle ajal). Igas programmis on dokumentide vormistusele ja vahel ka arvutustele omad reeglid ja nõuded.

Sobiva programmi valimisel lähtutakse tavaliselt järgmistest kriteeriumitest:

  • Geograafiline piirkond

  • Programmi töökeel

  • Avaldamise hind

  • ECO Platform

Eestis oma programmioperaatorit pole. Kõige lähemad programmioperaatoriga riigid on Soome (RTS) ja Rootsi (International EPD System). EPD-d kehtivad aga üle kogu maailma, mistõttu ei ole kohaliku programmioperaatori puudumine EPD koostamisel takistuseks.

Järgnevalt kaardilt on näha, millistes riikides on oma programmioperaator. Mõnes riigis on neis isegi mitu (nt Saksamaal). 

 

Programmid.png

Piirkond on oluline riikide puhul, kus on kehtestatud kohalikud lisanõuded. Seda on teinud näiteks Prantsusmaa ja Holland. Kui põhiliseks sihtriigiks on mõni selline riik, tasub enne teha eeltööd, et oleks kindel, et valitud on õige programm.

Eelmise punktiga on seotud ka programmi töökeel. Enamasti on selleks kas ainult inglise keel või mõne teise keele kõrval lisaks veel inglise keel. Võrdluseks aga on Prantsusmaa programmi INIESi töökeel on ainult prantsuse keel, mistõttu tuleb kõik vajalikud dokumendid esitada neile prantsuskeelsetena. See toob endaga kaasa ka dokumentide tõlkimise kulu.

Järgmiseks punktiks ongi avaldamise hind. Ühe EPD avaldamise tasu võib programmide lõikes kõikuda väga suures vahemikus. Mõni programmioperaator on kehtestanud EPD kohta fikseeritud hinna, teine aga arvestab tasu ettevõtte näiteks käibe ja töötajate arvu järgi.

Kui on oluline, et EPD saaks avaldatud ka ECO Platformis, peab programmi valikul jälgima, kas nad teevad ECO Platformiga koostööd. ECO Platform koondab eri programmide EPD-de ühte andmebaasi masinloetavas formaadis. Mõnes programmis lähevad kõik EPDd otse ka ECO Platformi (nt International EPD System), teises peab selleks avaldama eraldi soovi ja maksma lisatasu (nt RTS).

bottom of page