Elukaare/olelusringi hindamise e. Life Cycle Assessment teenused

EPD koostamine või verifitseerimine

EPD koostamisel kasutatakse ehitusmaterjali tootmisprotsessi andmeid LCA arvutuseks kooskõlas standardiga

EN 15804, mis seejärel esitatakse verifitseerimiseks valitud EPD platvormil. EPD verifikatsioon on võimalik teha teise teenusepakkuja koostatud EPD tarvis Soome Rakennustieto (RTS) EPD platvormil avaldamiseks.

Eestis esimesele betoonitootjale avaldatud EPDd koostas

LCA Support

Ehitusmaterjali süsiniku jalajälje hindamine

Koostame CO2-jalajälje analüüsi sinu ehitusmaterjalile ja tuvastame peamised mõjutegurid toormaterjalide tarneahelas ja tootmisprotsessis. Analüüsi tulemused annavad väärtuslikku informatsiooni, et optimeerida toote süsiniku jalajälge ning toetada otsuseid tootearendusel.

Hoone LCA/LCC analüüs rohemärgistele

Kasutades ehitise

BIM-mudelit või ehitusmaterjalide mahu-tabelit, on võimalik koostada hoone

LCA (Life Cycle Assessment) e. olelusringi hindamine või LCC (Life Cycle Costing) e. olelusringi kuluanalüüs. Analüüsid pannakse kokku sõltuvalt eesmärgist, järgides vajalikke juhendeid (sõltuvalt regulatsioonist või rohesertifikaatide nõuetest nt LEED, BREEAM,

DGNB).
 

Hoone CO2 -jalajälje analüüs

Väga varajases projekti staadiumis on võimalik koostada indikatiivne analüüs, et tuvastada ehitusmaterjalide valikust sõltuv süsiniku jalajälg. Tulemuste alusel on võimalik rakendada madalsüsinikehituse printsiipe projekti varajaseimast staadiumist. 

Projekti hilisemates staadiumites saab analüüsi abil tuvastada ehitise komponendid, mille süsiniku jalajälge optimeerida.

Eesti esimene riiklik hange hoone CO2 analüüsiks Keskkonnamajale telliti

LCA Support'ilt

Haridus- ja koolitus-programmid

Keskkonnasäästlikkus ehituses on kiirelt arenev temaatika, mille nõudlus kasvab kiirelt nii klientide poolt, kui ka läbi regulatsioonide. Õpi valdkonna kohta läbi praktiliste LCA töötubade, seminaride või treeningute.

 

Ettevõttest

Meil on üle viie aasta kogemusi hoonete ja ehitusmaterjalide LCA koostamises. Meie teenusteks on LCA arvutuste koostamine sektori standardite EN 15804 ja EN 15978 alusel ja vastavalt erinevate rohesertifikaatide nõuetele. Oma töös kasutame One Click LCA tarkvara, mis on maailma juhtiv elukaare näitajate tarkvara ehitussektoris. Lisaks pakume EPD verifitseerimise teenust vastavalt Building Information Foundation RTS sr (Soome) avaldaja nõuetele. LCA Support osutab teenuseid Rangi Maja OÜ alt.

Anni Oviir on LCA teemal koolitusi andnud koostöös Eesti Green Building Council'iga, esinenud mitmetel konverentsidel LCA ja LCC teemal (sh Äripäeva Säästlik Hoone, Sustainable Built Environment, Teadmistepõhine Ehitus, Madalsüsinikehitus) ning 2020 aasta septembrist on ta külalislektor Tallinna Tehnika Kõrgkoolis ning osaleb teadustöö projektides Tallinna Tehnikaülikoolis. 

IMG_20200902_171056.jpg
 
 

Publikatsioonid

 Rangi Maja OÜ Reg nr: 14739424 Tondi 22-4, Tallinn, 11613, Estonia