EHITUSMATERJALI SÜSINIKUJALAJÄLJE HINDAMINE

Koostame CO2-jalajälje analüüsi sinu ehitusmaterjalile ja tuvastame peamised mõjutegurid toormaterjalide tarneahelas ja tootmisprotsessis. Analüüsi tulemused annavad väärtuslikku informatsiooni, et optimeerida toote süsiniku-jalajälge ning toetada otsuseid tootearendusel.

Kuidas käib CO2-jalajälje arvutus?

LCA Support kasutab toote CO2-jalajälje arvutustel standardiseeritud LCA metoodikat, mis tähendab, et saadud tulemusi on võimalik kasutada näiteks enne EPD väljastamst, et saada indikatiivne tulemus toote süsinikujalajäljest.

Ehitusmaterjali süsinikujalajälg koosneb:

 1. toote toormaterjalide kompositsioonist ning kogustest, sh praak-toodete protsendist ja toormaterjali kasutuse optimaalsusest

 2. toormaterjalide tarneahelate pikkusest

 3. tootmisprotsessi mõjudest, sh energia kulust ja jäätmete tekkest tootmisprotsessi tagajärjel

 4. toote pakendi tarneahela pikkusest, kompositsioonist ja taaskasutatavusest

 5. toote transpordimõjudest ehitusplatsile

 6. toote installatsioonimõjudest (nt toote pakendi töötlemisest ja transportist tekkivad mõjud, teatud ehitustehnika kasutus, kasutatav kütuse kulu, jms)

 7. toote kasutusel tekkivatest otsestest mõjudest (nt CO2 eraldumine või -sidumine kasutusperioodil)

 8. toote eeldatavast kasutusea pikkusest

 9. toote lammutuseks/lahtivõtmiseks/eraldamiseks vajaminevast energiast

 10. kasutatud toote transportimõjudest sorteerimis-/ümbertöötlemisjaama või prügilasse

 11. toote ümbertöötlemise/taaskasutuse/ladestuse mõjudest

CO2-jalajälje arvutuse ulatus sõltub arvutuse eesmärgist. Vajadusel nõustame klienti arvutuse ulatuse määratlemisega.