LCA Support logo - sinimustvalge transpa

Elukaare/olelusringi hindamise e. Life Cycle Assessment teenused

 

Hoonete CO2 hindamismeetod Eestis

Meie ettevõtte juht Anni Oviir osales TalTech meeskonna liikmena Majandus-ja Kommnikatsiooniministeeriumi (MKM) projektis koostamaks Eesti meetodit hoonete CO2 jalajälje hindamiseks. Projekt avaldatakse MKM ehitusvaldkonna veebilehel veebruaris 2022.

mkm lovi.png

Ettevõttest

LCA Supportil on üle seitsme aasta kogemusi hoonete ja ehitusmaterjalide olelusringi arvutuste koostamisel (LCA - Life Cycle Assessment). Peamisteks teenusteks on ehitusmaterjalide EPD koostamine ning hoonete süsinikujalajälje arvutused erinevate rohesertifikaatide tarbeks (BREEAM, LEED, DGNB, jt). Lisaks pakub LCA Support Baltimaades ainsana EPD verifitseerimise teenust vastavalt Building Information Foundation RTS (Soome) või The International EPD System / Environdec (Rootsi) avaldaja nõuetele. LCA Support osutab teenuseid Rangi Maja OÜ alt.

Anni Oviir on LCA teemal koolitusi andnud koostöös Eesti Green Building Council'iga, esinenud mitmetel konverentsidel (sh Äripäeva Säästlik Hoone, Sustainable Built Environment, Teadmistepõhine Ehitus, Madalsüsinikehitus, jpt), olnud külalislektoriks erinevates ülikoolides ning hetkel töötab Tallinna Tehnikaülikooli meeskonnas, kes koostab MKM juhtimisel esmast uuringut hoonete CO2-regulatsiooni väljatöötamiseks Eestis.

IMG_20200902_171056.jpg
 
 

Publikatsioonid