top of page

EPD VERIFIKATSIOON

EPD koostamise puhul ei piisa vaid toote analüüsist ja dokumendi vormistamisest. Enne EPD avaldamist peab töö vaatama üle sõltumatu kolmas osapool. Seda protsessi nimetatakse tõendamiseks. Alles seejärel saab teha avalduse EPD avaldamiseks ja kõik vajalikud dokumendid programmioperaatorile saata.

Miks tõendamine vajalik on

Tõendamise eesmärk on tagada, et EPD-l toodud info oleks õige ja kõiki kohalduvaid nõudeid oleks järgitud. Tõendamine on oluline etapp, mis kindlustab EPD-de usaldusväärsuse ja läbipaistvuse. Tõendamine on standarditega kindlaks määratud protsess (EN ISO 14025 ja ISO 21930), mis tähendab, et kõigile kehtivad samad reeglid. 


Kuidas tõendamine käib

Kui EPD dokument ja projekti aruanne on valmis, tuleb mõlemad dokumendid saata tõendajale. Kokkulepped tasub sõlmida juba aegsasti, et projekt venima ei hakkaks.

Iga programmioperaator valib välja pädevad asjatundjad, kes võivad nende programmis EPD-sid tõendada, seda teenust ei saa pakkuda igaüks. Tõendajate nimekiri ja kontaktid on leitavad programmioperaatori kodulehelt. Meie pakume tõendamist Soome programmis RTS või Rootsi programmis International EPD System.

Tõendaja vaatab saadetud dokumendid üle ja saadab vastu oma kommentaarid, millele EPD koostaja vastab. Kommentaarides võib tõendaja näiteks viidata vigadele ja vasturääkivustele ning küsida lisainformatsiooni või täpsustusi. Niimoodi suheldakse seni, kuni kõik vead on parandatud ja küsitavusi enam pole. Selleks võib kuluda paar ringi või ka märkimisväärselt rohkem. See oleneb töö kvaliteedist ja mahust. 

Tõendamise väljundiks on vähemalt suhtluslogi ja tõendusaruanne. Suhtluslogis on näha tõendaja ja EPD koostaja vaheline suhtlus ning ka lühiülevaade tehtud muudatustest. Tõendusaruanne kinnitab, et projekt vastab nõuetele. 


Kui kaua tõendamine aega võtab

Siin ei saa öelda kindlat aega. See sõltub väga palju tehtud töö kvaliteedist, tõendaja töögraafikust ja tõendamist ootavate EPD-de hulgast.Kui projekt on koostatud hoolsalt ja tõendaja graafik on vaba, võib tõendamine võtta 1-2 nädalat. Kui töös on aga omajagu vigu, võib tõendamine võtta ka mitu kuud.Kõige täpsema teadmise annab tõendaja pakkumine ja temaga sõlmitud kokkulepped. 


Kui palju tõendamine maksab

Ka tasu osas pole võimalik anda täpseid summasid. Tõendajad on vabad kehtestama oma hinnakirja ja hinnastamispõhimõtteid. Seetõttu on vaja küsida projektile pakkumist.


LCA Support pakub tõendamisteenust Soome RTS-i ja Rootsi International EPD Systemi programmis.


Pakkumise tegemiseks on meil vaja teada:

  • millist tüüpi tootega on tegu

  • kas tegemist on üksiku toote või tootegrupi EPDga 

  • mitu EPD-d ja toodet projektis on

  • millises programmis EPD avaldatakse

  • millal võiks projekt olla tõendamiseks valmis ehk millal dokumendid meile saadetakse

DOES YOUR PRODUCT NEED AN EPD?

Fill out a short questionnaire and find out now!

bottom of page